Aktualności

Jest nowe przedszkole – wielki sukces dzielnicy!
12 września 2012

Czas naboru do przedszkoli to zawsze wyjątkowo trudny okres, jednak ten rok był szczególnie problematyczny ze względu na większą ilość trzylatków i zamieszanie z reformą edukacji sześciolatków. Uruchomienie nowych oddziałów przedszkolnych to w tej sytuacji wieli sukces dzielnicy.

Od 10 września, w zaadaptowanych pomieszczeniach dawnej Przychodni Lekarskiej dla Dzieci Chorych, przy ul. Ciszewskiej rozpoczęły pracę dwa oddziały zamiejscowe Przedszkola nr 77 z ulicy Potrzebnej. Grupy trzy i pięciolatków rozpoczną edukację w słonecznych, kolorowych  salach, wyposażonych w nowe, dostosowane do ich wieku meble oraz piękne zabawki i pomoce dydaktyczne. Wokół budynku znajduje się też nie mały teren zielony. Ze względu na wielkość pomieszczeń, z edukacji przedszkolnej będzie mogło skorzystać około 40 dzieci. Uruchomienie przedszkola w pięknym przedwojennym budynku dawnej przychodni dziecięcej stało się możliwe dzięki wybudowaniu nowej lecznicy przy ul. Cegielnianej. Od jej uruchomienia na początku kwietnia tego roku, budynek przy ul. Cienistej nie był używany, co umożliwiło staranie się o utworzenie nowych miejsc dla najmłodszych. 

Otwarcie kolejnych oddziałów przedszkolnych w rejonie Nowych Włoch niewątpliwie poprawiło trudną sytuację przedszkoli włochowskich. Nierównomierne rozłożenie placówek w dzielnicy (6 po stronie Okęcia i tylko 3 po stronie Starych i Nowych Włoch) wynikało do tej pory ze znacząco wyższej liczby mieszkańców po stronie Okęcia - obecnie oferta przeszkoli okęckich zaspakaja potrzeby społeczności lokalnej.  Odmienna sytuacja panuje po drugiej stronie dzielnicy,  trwający od kilku lat intensywny rozwój inwestycji mieszkaniowych po stronie Starych i Nowych Włoch, spowodował gwałtowny wzrost mieszkańców i co się z tym wiąże, potrzeb na nowe miejsca przedszkolne. Niestety istniejąca baza dydaktyczna w znaczący sposób ograniczała dostępność do edukacji przedszkolnej.

W tej sytuacji władze Dzielnicy Włochy po pierwsze rozpoczęły realizację budowy nowego pięciooddziałowego przedszkola przy ul. Ryżowej, po drugie podjęły działania mające na celu utworzenie już od września dodatkowych dwóch oddziałów w pomieszczenia dawnej przychodni lekarskiej. Cieszymy się, że dzięki nietuzinkowym pomysłom władz dzielnicy i wytężonej pracy wielu osób, w krótkim czasie udało się zapewnić dodatkowe miejsca dla włochowskich przedszkolaków.