Aktualności

Posiedzenie Komisji on-line: 15 kwietnia
7 kwietnia 2021

Porządek nr 30

posiedzenia Komisji Oświaty

Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

w dniu 15 kwietnia  2021 r. godzina 17:00 (Komisja zdalna)

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu nr 29 z 9 marca 2021 roku.
4. Informacja Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie aktualnej sytuacji we włochowskich placówkach oświatowych po 11 kwietnia 2021 roku.
5. Informacja Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy dotycząca zakończenia remontu i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 88 przy ulicy Radarowej.
6. Informacja Zarządu Dzielnicy Wlochy m.st. Warszawy odnośnie pozyskanych środków finansowych i niezbędnego zakresu dalszych prac budowlanych w Szkole Podstawowej nr 94 przy ulicy Cietrzewia.
7. Omówienie sytuacji w Szkole Podstawowej nr 227 przy ulicy Astronautów w związku ze zgłaszanymi problemami na marcowej Komisji Oświaty w dniu 9 marca 2021 roku.
8. Sprawy różne.
9. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji (propozycja 13 maja 2021 roku).
10. Zamknięcie obrad.

Zaproszeni goście:

Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Jarosław Szmytkowski

Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Michał Niziński

Dyrektorzy włochowskich placówek oświatowych (SP nr 88, SP nr 94, SP nr 227)

Transmisja on-line:  https://umwarszawa.webex.com/meet/rada_wlochy

Szanowni Mieszkańcy,
przy dołączaniu do zdalnych posiedzeń dzielnicowych komisji poprzez system „Webex” prosimy o przedstawianie się poprzez podanie imienia i nazwiska.
Dziękujemy!

 

Pliki do pobrania: