Aktualności

Posiedzenie Komisji on-line: 20 kwietnia
7 kwietnia 2021

Porządek nr 31

Komisji Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

w dniu 20 kwietnia 2021 roku, godzina 17.00 (posiedzenie zdalne)

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu nr 28 posiedzenia w dniu 4 lutego 2021, protokołu nr 29 posiedzenia w dniu 8 marca 2021, protokołu nr 30 posiedzenia w dniu 23 marca 2021 roku.
4. Omówienie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Popularnej odcinek od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów).
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Zaproszeni goście:

Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Inwestycji

Transmisja on-line:  https://umwarszawa.webex.com/meet/rada_wlochy

Szanowni Mieszkańcy,
przy dołączaniu do zdalnych posiedzeń dzielnicowych komisji poprzez system „Webex” prosimy o przedstawianie się poprzez podanie imienia i nazwiska.
Dziękujemy!

Pliki do pobrania: