Aktualności

Posiedzenie Komisji on-line: 30 marca
23 marca 2021

Porządek Nr 26
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w dniu 30 marca 2021 r., godzina 17:00 (Komisja zdalna)

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 25 z dnia 23 lutego 2021 roku.
4. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w dzielnicy Włochy.
5. Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy placówkach oświatowych w Dzielnicy Włochy.
6. Wprowadzanie ruchu jednokierunkowego na drogach administrowanych przez Dzielnicę Włochy.
7. Sprawy różne.
8. Ustalenie terminu następnego posiedzenia (27 kwietnia 2021 r.-zdalnie)
9. Zamknięcie obrad.

Zaproszeni Goście:
Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Pan Janusz Maludziński – Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania   Kryzysowego 
Przedstawiciel III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej 
Przedstawiciel Wydziału Infrastruktury i Inwestycji dla Dzielnicy Włochy
Mieszkańcy

Transmisja on-line:  https://umwarszawa.webex.com/meet/rada_wlochy

Szanowni Mieszkańcy,
przy dołączaniu do zdalnych posiedzeń dzielnicowych komisji poprzez system „Webex” prosimy o przedstawianie się poprzez podanie imienia i nazwiska.
Dziękujemy!

Pliki do pobrania: