Aktualności

Posiedzenie Komisji on-line: 9 marca
2 marca 2021

Porządek nr 29
posiedzenia Komisji Oświaty
Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w dniu 9 marca  2021 r. godzina 17:00 (Komisja zdalna)

1) Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2) Przyjęcie porządku posiedzenia.
3) Przyjęcie protokołu nr 28 z 18 lutego 2021 roku.
4) Koncepcja budowy zespołu przedszkolno-szkolnego w rejonie ulicy Krakowiaków.
5) Sprawy różne.
6) Ustalenie terminu następnego posiedzenia - 8 kwietnia 2021 roku.
7) Zamknięcie obrad.


Transmisja on-line:  https://umwarszawa.webex.com/meet/rada_wlochy

Zaproszeni goście:
- Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,
- Jarosław Szmytkowski - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania,
- Michał Niziński - Naczelnik WIR.

 

Szanowni Mieszkańcy,
przy dołączaniu do zdalnych posiedzeń dzielnicowych komisji poprzez system „Webex”
prosimy o przedstawianie się poprzez podanie imienia i nazwiska.
Dziękujemy!

Pliki do pobrania: