Aktualności

Posiedzenie Komisji on-line: 3 marca
24 lutego 2021

Porządek Nr 8
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w dniu 3 marca 2021 roku, godzina 16.30
(posiedzenie zdalne)

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie Protokołu nr 7 z dnia 01.02.2021 r. 
4. Powołanie zespołów kontrolnych na 2021 r.
5. Zamknięcie obrad.

 

 


Transmisja on-line:  https://umwarszawa.webex.com/meet/rada_wlochy

Szanowni Mieszkańcy,
przy dołączaniu do zdalnych posiedzeń dzielnicowych komisji poprzez system „Webex”
prosimy o przedstawianie się poprzez podanie imienia i nazwiska.
Dziękujemy!

Pliki do pobrania: