Aktualności

Posiedzenie Komisji on-line: 23 lutego
16 lutego 2021

Porządek Nr 25
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w dniu 23 lutego 2021 r., godzina 17:00 (Komisja zdalna)

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 24 z dnia 26 lutego 2021 roku.
4. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w dzielnicy Włochy.
5. Informacja Straży Miejskiej na temat podsumowania działalności w 2020 roku. (kontynuacja punktu z posiedzenia nr 24 Komisji).
6. Realizacja zadań na terenie dzielnicy Włochy przez Oddział Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m. st. Warszawy.
7. Informacja na temat wymiany "kopciuchów" na terenie dzielnicy Włochy.
8. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2020 roku.
9. Wypracowanie Planu Pracy Komisji na 2021 rok.
10. Sprawy różne.
11. Ustalenie terminu następnego posiedzenia (Komisja zdalna w dniu 30 marca 2021r.)
12. Zamknięcie  obrad.

Transmisja on-line: https://umwarszawa.webex.com/meet/rada_wlochy


Zaproszeni Goście:
Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Pan Marcin Pawlak - Zastępca Naczelnika III Oddziału Terenowego Straży Miejskiej 
Przedstawiciel Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m.st. Warszawy
Przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Włochy
Przedstawiciel ZGN dla Dzielnicy Włochy
Pan Janusz Maludziński – Kierownik Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania   Kryzysowego

Szanowni Mieszkańcy,
przy dołączaniu do zdalnych posiedzeń dzielnicowych komisji poprzez system „Webex”
prosimy o przedstawianie się poprzez podanie imienia i nazwiska.
Dziękujemy!

Pliki do pobrania: