Aktualności

Rekrutacja do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych
10 lutego 2021

W okresie od 2 marca do 18 marca br. odbędzie się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022.

Nabór będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Szczegółowe informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji zostały opublikowane na stronie internetowej Biura Edukacji.

Rekrutacja do przedszkoli:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkola

 Rekrutacja do klas pierwszych

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa

Zobacz także: