Aktualności

Posiedzenie Komisji on-line: 14 stycznia
8 stycznia 2021

Porządek nr 27
posiedzenia Komisji Oświaty
Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w dniu 14 stycznia 2021 r. godzina 17:00 (Komisja zdalna)

1) Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2) Przyjęcie porządku posiedzenia.
3) Przyjęcie protokołu nr 26 z 10 grudnia 2020 roku.
4) Organizacja pracy we włochowskich przedszkolach w okresie pandemii.
5) Informacja Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie aktualnej sytuacji w SP nr 88.
6) Przebieg akcji „Zima w Mieście” w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
7) Sprawy różne.
8) Ustalenie terminu następnego posiedzenia - 11 lutego 2021 roku.
9) Zamknięcie obrad.

Transmisja on-line: https://umwarszawa.webex.com/meet/rada_wlochy

Zaproszeni goście:
- Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,
- Jarosław Szmytkowski - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania,
- Michał Niziński - Naczelnik WIN,
- Dyrektorzy Włochowskich Przedszkoli i Szkół.

Pliki do pobrania: