Aktualności

Ruszyła 8. edycja budżetu obywatelskiego
8 stycznia 2021

Ruszyła 8. edycja budżetu obywatelskiego
Po raz kolejny warszawiacy zdecydują, na co przeznaczyć część środków z budżetu miasta i wybiorą projekty, które zrealizujemy w 2022 r. Przed nami pierwszy etap, w którym już od 1 grudnia, do 25 stycznia 2021 r. mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły.

Jak zgłosić projekt?
Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach, również i w tym roku będzie można zgłaszać projekty dzielnicowe, dotyczące najbliższej okolicy oraz projekty ogólnomiejskie, które swoim zasięgiem obejmują całą Warszawę lub kilka dzielnic. Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec - nie trzeba być zameldowanym w mieście ani pełnoletnim.

Projekt można zgłosić na dwa sposoby:
• przez Internet – na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl,
• w formie papierowej - wypełniony formularz należy złożyć osobiście lub przesłać na adres urzędu dzielnicy właściwego ze względu na lokalizację projektu, z dopiskiem „Budżet obywatelski”. Propozycję dotyczącą poziomu ogólnomiejskiego można przesłać także na adres Centrum Komunikacji Społecznej (00-412 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 2).

Kolejne etapy budżetu obywatelskiego w Warszawie
Od 1 grudnia do 25 stycznia 2021 r. mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły. Po zakończeniu etapu zgłaszania projektów każdy z nich zostanie przez nas zweryfikowany formalnie i merytorycznie - nastąpi to do 4 maja 2021 r. Przedstawiciele urzędu sprawdzą m.in. czy pomysł został zgłoszony w terminie, czy jest zgodny z obowiązującym prawem, możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku oraz czy jego koszt nie przekracza określonego limitu wartości jednego projektu.
Po etapie składania i rozpatrywania odwołań, projekty zweryfikowane pozytywnie zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców od 15 do 30 czerwca 2021 r. Ogłoszenie wyników planujemy 15 lipca 2021 r. W ten sposób warszawiacy wybiorą, co powstanie w  mieście w 2022 r.

Harmonogram 8. edycji budżetu obywatelskiego:
- zgłaszanie projektów: od 1 grudnia 2020 r. do 25 stycznia 2021 r.;
- ocena zgłoszonych projektów: od 26 stycznia do 4 maja 2021 r.;
- składanie odwołań: od 4 do 11 maja 2021 r.;
- rozpatrywanie odwołań: od 4 do 31 maja 2021 r.;
- głosowanie na projekty: od 15 do 30 czerwca 2021 r.;
- ogłoszenie wyników:15 lipca 2021 r.;
- realizacja projektów: 2022 r.

Więcej informacji o szczegółach związanych z kolejną edycją budżetu obywatelskiego, można znaleźć na stronach  twojbudzet.um.warszawa.pl oraz bo.um.warszawa.pl/site/faq.

Projekty zrealizowane i zgłoszone w budżecie partycypacyjnym są dostępne w aplikacji Warszawa 19115, dzięki której można również brać udział w głosowaniu na najlepszy pomysły mieszkańców: warszawa19115.pl/o-aplikacji-mobilnej


Wsparcie oferowane mieszkańcom na etapie zgłaszania projektów w Urzędzie Dzielnicy Włochy
Dyżury telefoniczne i mailowe:

Wydział Oświaty i Wychowania:
konsultacje ws. projektów dotyczących szkół i przedszkoli

- 7.12.2020 poniedziałek, 14:00-16:00
Katarzyna Pietrzak, k.pietrzak@um.warszawa.pl, tel. 22 44 34 398
- 23.12.2020 środa, 14:00-17:00
Katarzyna Pietrzak, k.pietrzak@um.warszawa.pl, tel 22 44 34 398
- 13.01.2021 środa, 14:00-16:00
Katarzyna Pietrzak, k.pietrzak@um.warszawa.pl, tel. 22 44 34 398
- 18.01.2021 poniedziałek, 14:00-17:00
Katarzyna Pietrzak, k.pietrzak@um.warszawa.pl, tel. 22 44 34 398

Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich
konsultacje ws. projektów kulturalnych
- 2.12.2020 środa, 12:00-14:00,
Grzegorz Wyszyński, gwyszynski@um.warszawa.pl , tel. 22 44 34 291
- 16.12.2020 środa, 14:00-17:00,
 Lidia kopania, lkopania@um.warszawa.pl , tel. 22 44 34 294

- 7.01.2021 środa, 14:00-17:00,
 Paweł Fajdek, pfajdek@um.warszawa.pl , tel. 22 44 34 291

- 20.01.2021 środa, 12:00-14:00,
 Dariusz Ciesielski, dciesielski@um.warszawa.pl , tel. 22 44 34 313

Wydział Infrastruktury i Inwestycji
konsultacje ws. projektów inwestycyjnych i infrastrukturalnych
- 9.12.2020 środa, 14:00-16:00 oraz 17:00-18:00,
Kamil Woźniak, kwozniak@um.warszawa.pl, tel. 782 300 452
Dorota Pastoła, dpastola@um.warszawa.pl, tel. 510 206 371
Artur Kobus, a.kobus@um.warszawa.pl, tel. 22 44 34 275

- 30.12.2020 środa, 14:00-16:00,
Kamil Woźniak, kwozniak@um.warszawa.pl, tel. 782 300 452
Dorota Pastoła, dpastola@um.warszawa.pl, tel. 510 206 371
Artur Kobus, a.kobus@um.warszawa.pl, tel. 22 44 34 275
- 13.01.2021 środa, 14:00-16:00 oraz 17:00-18:00,
Kamil Woźniak, kwozniak@um.warszawa.pl, tel. 782 300 452
Dorota Pastoła, dpastola@um.warszawa.pl, tel. 510 206 371
Artur Kobus, a.kobus@um.warszawa.pl, tel. 22 44 34 275
- 20.01.2021 środa, 14:00-16:00,
Kamil Woźniak, kwozniak@um.warszawa.pl, tel. 782 300 452
Dorota Pastoła, dpastola@um.warszawa.pl, tel. 510 206 371
Artur Kobus, a.kobus@um.warszawa.pl, tel. 22 44 34 275

Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji
konsultacje ws. projektów sportowych
- 1.12.2020 wtorek, 14:00-17:00,
 Daria Diadik, ddiadik@um.warszawa.pl , tel. 22 44 34 319
- 23.12.2020 środa, 14:00-16:00,
 Daria Diadik, ddiadik@um.warszawa.pl , tel. 22 44 34 319

- 7.01.2021 środa, 14:00-17:00,
 Daria Diadik, ddiadik@um.warszawa.pl , tel. 22 44 34 319

- 20.01.2021 środa, 14:00-16:00,
  Daria Diadik , ddiadik@um.warszawa.pl , tel. 22 44 34 319

Wydział Ochrony Środowiska
konsultacje ws. projektów związanych z zielenią
- 14.12.2020 poniedziałek, 14:00-16:00,
Grażyna Banasiak, gbanasiak@um.warszawa.pl , tel. 22 44 34 218
- 28.12.2020 poniedziałek, 14:00-17:00,
 Paweł Słodkowski, pslodkowski@um.warszawa.pl , tel. 22 44 34 221

- 11.01.2021 poniedziałek, 14:00-16:00,
 Paweł Słodkowski, pslodkowski@um.warszawa.pl , tel. 22 44 34 221

- 18.01.2021 poniedziałek, 14:00-17:00,
 Grażyna Banasiak , gbanasiak@um.warszawa.pl , tel. 22 44 34 218


Maraton pisania projektów:
W dniach 20.01 – 22.01.2021 godz.8:00 – 16:00
Dariusz Ciesielski, dciesielski@um.warszawa.pl , tel.44 34 313

 

Pliki do pobrania: