Aktualności

Posiedzenie Komisji on-line: 26 listopada
20 listopada 2020

Porządek Nr 25
posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego, Infrastruktury i Ochrony Środowiska
Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w dniu 26 listopada 2020 roku, godzina 17.30 ( posiedzenie zdalne)

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - projekt z 14.10.2020. Poniżej link do materiałów:
 https://pliki.um.warszawa.pl/index.php/s/bNFWMrksFiapdgA
4. Zamknięcie obrad.


Tramsmisja on-line: https://umwarszawa.webex.com/meet/rada_wlochy

 

Zaproszeni goście:
Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Włochy

Pliki do pobrania: