Aktualności

Komunikat - dla gastronomii
16 września 2020

21 września br. wchodzi w życie uchwała XXXV/1072/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27.08.2020 r., która przedłuża termin wniesienia opłaty III raty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży do dnia 31 grudnia 2020 r. - tylko dla gastronomii.