Aktualności

Posiedzenie komisji on-line: 17 września
4 września 2020

Porządek Nr 20
Komisji Kultury i Sportu
Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w dniu 17 września 2020 r., godzina 18.00 (komisja zdalna)


1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kuorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu nr 19 posiedzenia Komisji Kultury i Sportu w dniu  28.08.2020 r.
4. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w I półroczu 2020 roku, m.in. funkcjonowanie Biblioteki w związku z wprowadzonym stanem epidemii, realizacja oferty dla czytelników w postaci bezpłatnego dostępu do biblioteki e-booków za pośrednictwem platformy cyfrowej Legimi.
5. Omówienie zadań realizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w 2020 roku, w tym oferta sportowo-rekreacyjna oferowana przez OSiR i podmioty zewnętrzne działające na podstawie umów najmu i dzierżawy zawartych z OSiR, wynajmowanie powierzchni sportowych i basenu dla włochowskich placówek oświatowych oraz firm, klubów i stowarzyszeń, zabezpieczenie bazy treningowej dla osób z niepełnosprawnością oraz działań podejmowanych w zakresie rozwoju i promocji sportu dla osób z niepełnosprawnością.
6. Omówienie zadań w zakresie sportu planowanych w roku szkolnym 2020/2021 we włochowskich placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Włochy, tym, m.in.: Warszawska Olimpiada Młodzieży, zajęcia „Od zabawy do sportu”.
7. Sprawy różne.
8. Propozycje tematów na następne posiedzenie Komisji i ustalenie terminu posiedzenia.
9. Zamknięcie obrad.

Transmisja on-line: https://umwarszawa.webex.com/meet/rada_wlochy

Goście:
Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Katarzyna Winogrodzka
Zastępca Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Dariusz Kałwajtys
Naczelnik Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Włochy Adam Kuszkowski

Pliki do pobrania: