Aktualności

Dzieci, które nie dostały się do żadnego przedszkola we Włochach
3 lipca 2020

Rodzice dzieci, które w wyniku rekrutacji nie dostały się do żadnego z przedszkoli, a którym zgodnie z art. 31 ust. 10 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe zostały wskazane miejsca w nowo utworzonym Przedszkolu nr 443, przy ul. Parowcowej 53,
prosimy w ciągu 7 dni, od dnia otrzymania pisemnej informacji o zapewnieniu dziecku miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego/realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
o przesłanie potwierdzenia woli zapisu dziecka lub oświadczenia o rezygnacji z miejsca na adres e-mail: p443@edu.um.warszawa.pl.