Aktualności

Konkurs "Miejsce Przyjazne Seniorom"
29 czerwca 2020

Konkurs "Miejsce Przyjazne Seniorom"

Warszawska Rada Seniorów oraz Urząd m.st. Warszawy przy współpracy z dzielnicowymi radami seniorów serdecznie zapraszają do udziału w konkursie „Miejsce Przyjazne Seniorom”.

Znasz miejsce przyjazne seniorom? 
Zgłoś je do konkursu!

Organizatorami konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” są: Warszawska Rada Seniorów, dzielnicowe rady seniorów oraz Miasto Stołeczne Warszawa. Ze strony Miasta konkurs realizuje Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Zespół Realizacji Polityki Senioralnej.

Realizacja konkursu promującego instytucje zainteresowane potrzebami osób starszych - z wyłączeniem podmiotów, które statutowo podejmują działania na rzecz seniorów - jest jednym z założeń Programu „Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020”.

Głównym celem akcji jest wyróżnienie i promowanie: instytucji, przedsiębiorstw, organizacji oraz wydarzeń cyklicznych realizowanych na terenie m.st. Warszawy, które są otwarte na potrzeby osób starszych. Promujemy miejsca bez barier architektonicznych, oferujące atrakcyjne i praktyczne dla seniorów zniżki oraz ulgi. Jakość świadczonych usług (płatnych i bezpłatnych) wychodzi poza standardową komunikację z konsumentem i opiera się na zrozumieniu potrzeb osób starszych. Potencjalni laureaci to przede wszystkim miejsca, gdzie senior jest traktowany godnie, z należytym dla jego wieku szacunkiem oraz wyrozumiałością. Ważne jest aby personel był przeszkolony i poinformowany o tym jak komunikować się z seniorami. Uprzejmość i chęć rozwiazywania problemów, choćby poprzez udzielanie prawdziwych i szczegółowych informacji jest kluczowa.

Ideą konkursu jest zmienianie świadomości społeczeństwa, instytucji i biznesu poprzez promowanie pozytywnego pro-seniorskiego podejścia, poprzez wyróżnianie tych placówek, które w swojej działalności spełniają wymienione kryteria.

Harmonogram działań:
- Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są, w kancelarii Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, adresowane do: Biura Pomocy i Projektów Społecznych w Warszawie, ul. kruczkowskiego 2, do 30 września danego roku kalendarzowego (liczy się data wpływu),
- Ocena formalna wniosków przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy oraz przekazanie wniosków do rad seniorów w dzielnicach m.st. Warszawy dokonywane jest do 15 października danego roku kalendarzowego.
- Rozpatrzenie wniosków przez rady seniorów w dzielnicach m.st. Warszawy dokonywane jest w terminie do 30 listopada danego roku kalendarzowego.
- Decyzja Kapituły Konkursu o przyznaniu certyfikatów zostaje podjęta w terminie do 31 grudnia danego roku kalendarzowego
- Uroczysta gala z wręczeniem certyfikatów odbędzie się na wiosnę 2021 roku.

Zapraszamy do udziału w szóstej edycji konkursu. Wnioski można składać do dnia 30 września 2020 roku. Szczegóły w regulaminie konkursu dostępny na: http://senioralna.um.warszawa.pl/Miejsca%20Przyjazne%20Seniorom

Akcja skierowana jest do wszystkich instytucji, podmiotów gospodarczych i organizatorów wydarzeń (na terenie m.st. Warszawy) zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu „Miejsce Przyjazne Seniorom”.

Więcej informacji nt. konkursu można uzyskać  e-mailowo senioralna@um.warszawa.pl