Aktualności

Nowe zasady funkcjonowania Urzędu - Komunikat
15 maja 2020
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 18 maja 2020 r., w Urzędzie Dzielnicy Włochy wprowadzone zostają nowe zasady obsługi klientów:
 
1. Obsługa będzie prowadzona we wszystkich sprawach realizowanych przez Urząd Dzielnicy. Konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie. 

- ewidencja ludności i dowody osobiste - tel. 22 443 44 51 
- rejestracja pojazdów - tel. 22 443 44 54
- prawa jazdy - tel. 22 443 44 58
- sprawy poza wymienionymi powyżej – tel. 22 443 44 44
- wszystkie sprawy związane z uzupełnieniem braków formalnych prosimy umawiać z Sekretariatami Wydziałów merytorycznych

Dane kontaktowe Wydziałów znajdują się na stronie internetowej Urzędu - https://bit.ly/3bv0qHm.
 
2. Bez uprzedniego umówienia możliwe jest wyłącznie składanie pism i wniosków - punkt podawczy od strony Al. Krakowskiej. 
Składanie pism wymagających podpisu możliwe jest również drogą pocztową lub za pomocą platformy ePUAP.
 
3. Płatności w kasach można dokonywać wyłącznie kartą. Możecie  Państwo również wnieść opłatę za pomocą przelewu. Lista kont dostępna jest na stronie Urzędu Dzielnicy - https://bit.ly/3bxKx2Z.
 
4. Do odwołania nie odbywają się dyżury organizowane na terenie Urzędu Dzielnicy Włochy.
 
5. W poniedziałki, bezpośrednia obsługa klienta, będzie realizowana w godzinach 8.00 – 16.00.
Chcąc zapewnić Państwu bezpieczeństwo i komfort w załatwianiu spraw, uprzejmie informujemy, że realizacja ww. usług może wiązać się z pewnymi ograniczeniami takimi jak: obowiązek dezynfekcji rąk, konieczność zakrywania ust i nosa maseczką oraz ograniczenie liczby osób przebywających na terenie Urzędu w tym samym czasie.