Aktualności

Nowe zasady funkcjonowania Urzędu - Komunikat
15 maja 2020
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 9 czerwca 2020 r., w Urzędzie Dzielnicy Włochy wprowadzone zostają nowe zasady obsługi klientów:
 
1. Obsługa będzie prowadzona we wszystkich sprawach realizowanych przez Urząd Dzielnicy.
 
Konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie. 
- ewidencja ludności i dowody osobiste - tel. 22 443 44 52 
- rejestracja pojazdów - tel. 22 443 44 54
- prawa jazdy - tel. 22 443 44 58
- sprawy poza wymienionymi powyżej – tel. 22 443 44 44
- wszystkie sprawy związane z uzupełnieniem braków formalnych prosimy umawiać z Sekretariatami Wydziałów merytorycznych
Dane kontaktowe Wydziałów znajdują się na stronie internetowej Urzędu -   https://bit.ly/3bv0qHm.
 
2. Bez uprzedniego umówienia, realizowane będą sprawy związane z wyborami Prezydenta RP, w tym dopisywanie się do Rejestru Wyborców, lub Spisu Wyborców oraz wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania. 
 
3. Bez uprzedniego umówienia możliwe jest również składanie pism i wniosków - punkt podawczy od strony Al. Krakowskiej. 
 
4. Składanie pism wymagających podpisu możliwe jest również drogą pocztową lub za pomocą platformy ePUAP.
 
5. Kasy Urzędu działają normalnie – ponownie przyjmujemy wpłaty gotówką oraz kartami płatniczymi. Możecie  Państwo również wnieść opłatę za pomocą przelewu. Lista kont dostępna jest na stronie Urzędu Dzielnicy - https://bit.ly/3bxKx2Z .
 
6. Do odwołania nie odbywają się dyżury organizowane na terenie Urzędu Dzielnicy Włochy.
 
7. W dniach 15-23 czerwca obsługa klienta w sprawach związanych z wyborami Prezydenta RP będzie realizowana
w godzinach 8 – 18, oraz w sobotę 20 czerwca w godzinach 9 – 14. 
 
8. W poniedziałki - w pozostałych sprawach - bezpośrednia obsługa klienta, będzie realizowana w godzinach 8.00 – 16.00.
 
Chcąc zapewnić Państwu bezpieczeństwo i komfort w załatwianiu spraw, uprzejmie informujemy, że realizacja ww. usług może wiązać się z pewnymi ograniczeniami takimi jak: obowiązek dezynfekcji rąk, konieczność zakrywania ust i nosa maseczką oraz ograniczenie liczby osób przebywających na terenie Urzędu w tym samym czasie.