Aktualności

VI Sesja Rady Seniorów - 20 stycznia
14 stycznia 2020

Na podstawie § 8 ust. 6 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik do Uchwały nr 19/IV/2019 Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zwołuję VI Sesję Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 20 stycznia 2020 roku o godz. 15.00 w siedzibie Rady Dzielnicy, Al. Krakowska 257, sala konferencyjna nr 205, piętro II.

 

Program VI Sesji  Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w dniu 20.01.2020r. o godz. 15.00

1. Otwarcie Sesji i przywitanie  uczestników
2. Sprawdzenie kworum
3. Wstępne podsumowanie prac Rady Seniorów w 2019r.(przedstawiają  Przewodniczący Zespołów)
4. Wstępna propozycja planu pracy na 2020r.
  -  Opracowanie Informatora dla Seniorów dot. placówek oferujących pomoc w różnym zakresie dla środowiska w na terenie Dzielnicy Włochy
  -  Sfinalizowanie spraw pomieszczeń na dyżury i ustalenie harmonogramu dyżurów
  -  Ustalenie osoby lub osób odpowiedzialnych  za  umieszczanie wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz przygotowania materiałów informacyjnych do biuletynu Moja Dzielnica Włochy
5. Sprawy różne
6. Zamknięcie Sesji

Pliki do pobrania: