Aktualności

Komunikat dot. opłat podatków
13 stycznia 2020

Wydział Budżetowo-Księgowy informuje, że od 1 stycznia 2020 roku Centrum Obsługi Podatnika przejmuje z Urzędów Dzielnic zadania z zakresu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej.

 

Od 1 stycznia 2020 r. właściwym rachunkiem do dokonywania wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych jest rachunek o numerze:
26 1030 1508 0000 0005 5000 1144.

Natomiast indywidualne rachunki bankowe będą podawane podatnikom sukcesywnie w miarę wydawania decyzji ustalajacych wymiar podatku.
 

Od 1 stycznia 2020 roku opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek bankowy: Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


Kontakt:
Centrum Obsługi Podatnika – ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
Tel: 22 443 09 00, 22 443 09 01, 22 443 09 02