Aktualności

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie - zmiana adresu
5 grudnia 2019

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie uprzejmie informuje, że ulega zmianie lokalizacja siedziby. W budynku przy ul. Kieleckiej 44 w Warszawie funkcjonujemy do 5 grudnia 2019 r.

Od wtorku 10 grudnia 2019 roku siedziba Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie będzie znajdować się pod nowym adresem:
ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa

W związku z powyższym urząd będzie nieczynny w dniach 6 i 9 grudnia 2019 r.
Jednocześnie informujemy, że numery telefonów i adresy e-mail pozostają bez zmian.