Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku
2 grudnia 2019

Szanowni Państwo,

w dniu 20 listopada 2019 r. Zarząd Dzielnicy Włochy podjął uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą:

Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży:
http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/edukacja-kulturalna-dzieci-i-m-odzie-y-otwarty-konkurs-ofert-przeprowadzany-przez-3

Realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy:
http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/realizacja-przedsi-wzi-kulturalno-artystycznych-integruj-cych-i-aktywizuj-cych-mi-1

Zapraszamy do składania ofert.

Uchwała Zarządu Dzielnicy Włochy ws. powołania komisji konkursowej do opinowania ofert.

Pliki do pobrania: