Aktualności

Nowe zasady korzystania z parkingu przy Urzędzie Dzielnicy
17 października 2019

Nowe zasady korzystania z parkingu przy Urzędzie Dzielnicy

Przy Urzędzie Dzielnicy Włochy parking będzie płatny dla osób, które nie będą załatwiać spraw w urzędzie.


Natomiast parking dla naszych Interesantów będzie dostępny bez konieczności uiszczania opłat:
- 1,5 godziny dla Interesantów Urzędu Dzielnicy,
- 3 godz. dla Interesantów załatwiających sprawy w BAISO (komunikacja – dowody rejestracyjne).

Każdy wjeżdżający na parkingu (z wyjątkiem posiadaczy kart imiennych) będzie pobierał bilet z urządzenia przy szlabanie wjazdowym.
W celu zwolnienia z opłaty Interesanci powinni zwalidować bilet w Informacji na parterze lub w BAISO (sprawy komunikacyjne).
Interesanci powinni otrzymać poświadczenie (na bilecie systemu kolejkowego lub na bilecie wjazdowym) w wydziale ich obsługującym, tak aby pracownik Informacji mógł odpowiednio zwalidować bilet wjazdowy.

Goście Urzędu, w tym mieszkańcy biorący udział w sesjach Rady Dzielnicy lub innych wydarzeniach organizowanych w Urzędzie, którzy będą przebywali w czasie dłuższym niż 1,5 godziny będą mieli walidowane bilety jako bezpłatne.