Aktualności

Remont kanału w ul. Chrobrego – utrudnienia w ruchu
14 czerwca 2019

Remont kanału w ul. Chrobrego we Włochach – utrudnienia w ruchu

17 czerwca (poniedziałek) rozpoczną się prace na sieci kanalizacyjnej w pasie jezdni w rejonie ul. Bolesława Chrobrego 40 we Włochach. W związku z pracami ziemnymi, wystąpią utrudnienia w ruchu. Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w związku z naprawą kanału sanitarnego.

Utrudnienia w ruchu – ruch wahadłowy

W okresie prowadzonych prac naprawczych obowiązuje czasowa organizacja ruchu, która  odbywa się wahadłowo -  wystąpi zwężenie do jednego pasa ok. 60-metrowego odcinka ul. B. Chrobrego w kierunku ronda im. S. Rembeka i ul. Ryżowej w stronę Ursusa. Niezwłocznie po wykonaniu niezbędnych prac ziemnych, które obecnie przewidujemy, że potrwają do połowy sierpnia 2019 r. , nawierzchnia jezdni zostanie tymczasowo odtworzona.

Etapy naprawy kanału

Ponieważ kanał znajduje się na głębokości około 7 metrów pod ulicą Chrobrego, na zamkniętym odcinku jezdni będą wykonywane głębokie wykopy dlatego,  zwracamy się do Kierowców z prośbą o wyrozumiałość i ostrożną jazdę. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych niezbędne jest wcześniejsze odwodnienie miejsca prowadzonych robót. W tym celu zostaną wywiercone studnie na głębokości  około 14 metrów. Kolejnym etapem będzie wykonanie wykopu i zabezpieczenie jego ścian przy pomocy grodzic stalowych. Montaż tych elementów wymaga zastosowania  specjalistycznego sprzętu.

Odbiór ścieków niezakłócony

Naprawa kanału sanitarnego w ulicy Chrobrego i prace z nią związane, nie spowodują zakłóceń w odbiorze ścieków w tym rejonie dzielnicy.


źródło: https://www.mpwik.com.pl/view/remont-kanalu-w-ul-chrobrego-we-wlochach--utrudnienia-w-ruchu