Aktualności

Festiwal Wolności i Solidarności - zgłoszenia do 30 kwietnia!
23 kwietnia 2019

Festiwal Wolności i Solidarności

4 czerwca - tego dnia w 1989 roku przeprowadzono pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne jako rezultat słynnych obrad Okrągłego Stołu. Władze komunistyczne pozwoliły opozycji na obsadzenie części miejsc w Sejmie i Senacie, i w tym celu zorganizowano pierwsze od ponad 40 lat demokratyczne wybory.

Rocznicę tego wydarzenia uczcimy Festiwalem Wolności i Solidarności, w którym udział wziąć może każdy mieszkaniec Włoch. Gorąco zapraszamy do prezentacji swojego talentu na scenie lub na płótnie – każda forma będzie powitana z radością.

Chęć udziału w Festiwalu należy zgłosić osobiście do dnia 30 kwietnia 2019 r. w Wydziale Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich, al. Krakowska 257, III p. pok. 338, lub drogą elektroniczną na adres wkswlo@um.warszawa.pl z wyjątkiem uczniów, których udział jest zgłaszany za pośrednictwem szkoły właściwej dla uczestnika Festiwalu. 

Przesłuchania festiwalowe odbędą się w Domu Kultury Włochy, ul. Bolesława Chrobrego 27, 02-479 Warszawa w dniu 11 maja 2019 r. 

Laureaci nagrody głównej i wyróżnień otrzymają nagrody rzeczowe.

Więcej informacji w regulaminie.

Pliki do pobrania: