Aktualności

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Włochy - 12 lutego
8 lutego 2019

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 4 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr 51/XI/2015 Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/IX/2015 Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z dnia 13 października 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, zwołuję XI Sesję Młodzieżowej Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 12 lutego 2019 roku, godzina 14.00 w siedzibie Rady Dzielnicy, al. Krakowska 257, sala konferencyjna nr 205, II piętro.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z 16.02.2019- informacja Pani Daria Diadik z Wydziału Oświaty i Sportu.
4. Spotkanie z Panią Katarzyną Szewczyk z Centrum Komunikacji Społecznej.
5. Praca nad turniejem halowym w piłkę nożną.
6. Plan działań dotyczący turnieju siatkówki dla Młodzieżowych Rad Dzielnic.
7. Głosowanie na temat zmian w statucie-podjęcie uchwały.
8. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania:
9. Ustalenie terminu następnego posiedzenia MRDW.
10.Zamknięcie sesji

Pliki do pobrania: