Aktualności

Doradztwo zawodowe dla uczniów w Poradni
24 stycznia 2019

W związku z potrzebą realizacji dodatkowej diagnozy uczniów w zakresie doradztwa zawodowego i spotkań z rodzicami w związku z tzw. ,,podwójnym rocznikiem”  i rekrutacją do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020,  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  nr 22 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, przy współpracy z Biurem Edukacji przygotowała ofertę i terminy spotkań skierowane zarówno do uczniów jak i do rodziców.
 

Wychodząc naprzeciw potrzebom, zostały zaproponowane następujące spotkania:
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22, 
ul. Malownicza 31A, 02-272 Warszawa

Dzielnica Włochy

Działania

Terminy

Diagnoza predyspozycji zawodowych, konsultacje i porady indywidualne doradcy zawodowego dla uczniów i rodziców

 22 846 19 18

 ppp22@edu.um.warszawa.pl

Rekrutacja do szkół średnich – Jak dobrze wybrać szkołę? Spotkanie dla rodziców

 

  2.03.2019   godz. 09:00-10:30

  6.04.2019   godz. 09:00-10:30

  18.05.2019 godz. 09:00-10:30

Stres – jak radzić sobie ze stresem?

 

30.03.2019 godz. 09:00-11:00

13.04.2019 godz. 09:00-11:00

 

W ramach wsparcia Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy uruchomiło od 15 stycznia 2019 roku dodatkowe dyżury doradców zawodowych zatrudnionych w Centrum Rozwoju Zawodowego WCIES.

Na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy znajdują się wszelkie informacje dotyczące planowanych działań.

http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/20506-doradztwo-zawodowe-w-ramach-dzialan