Aktualności

Informacja na temat remontu stacji PKP Włochy
24 stycznia 2019

Szanowni Państwo!

Z uwagi na liczne zgłoszenia dotyczące remontu stacji oraz przejścia podziemnego PKP Warszawa Włochy, uprzejmie informujemy, że w piątek 18 stycznia 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z przedstawicielami Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) odpowiedzialnej za modernizację m.in. stacji kolejowej Warszawa Włochy oraz Spółki PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych S.A. - zarządcą sieci linii kolejowych.

Ze względu na liczne interwencje ustalono, że Zarząd Dzielnicy Włochy wraz z przedstawicielami PKP PLK i PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych będą odbywać systematyczne robocze spotkania, w celu monitorowania realizacji inwestycji w rejonie stacji kolejowej Warszawa Włochy w zakresie uciążliwości, zagospodarowania zieleni, utrzymania porządku i czystości wokół terenu stacji.

Przedstawiciel Spółki PKP PLK odpowiedzialnej za realizację niniejszej inwestycji stwierdził, że najpóźniej do końca kwietnia 2019 r. nastąpi częściowe otwarcie przejścia podziemnego, a do końca czerwca 2019 r. uruchomione zostaną windy i wówczas przejście otwarte będzie dla wszystkich podróżnych. Wynika to z faktu, że PKP PLK oczekuje na część pozwoleń m.in. dotyczących uruchomienia wind. 

Liczne dewastacje przejścia podziemnego, jakie już miały miejsce, zmusiły wykonawcę do zamknięcia przejścia, choć wiemy, że pomimo tego nadal jest ono użytkowane.

Jednocześnie po raz kolejny podkreślamy, że Zarząd Dzielnicy Włochy nie ponosi odpowiedzialności za realizowane prace. Inwestorem przedsięwzięcia jest PKP PLK, zarządcą sieci linii kolejowych PKP PLK Zakład Linii Kolejowych S.A., a właścicielem terenów kolejowych jest w części PKP PLK S.A., a w części PKP S.A. 

Pragniemy także zapewnić, że kierowane przez Państwa do nas uwagi, na bieżąco są i będą przekazywane do Dyrektora Projektu modernizacji linii kolejowej Warszawa-Łódź PKP PLK S.A.