Aktualności

Konkurs S3KTOR 2018
8 lutego 2019

IX edycję konkursu S3KTOR 2018 ogłoszono zarządzeniem Prezydenta m.st Warszawy nr 6/2019 z dnia 4 stycznia br. Nabór zgłoszeń potrwa do 18 lutego br.
Na zwycięzców w kategoriach podstawowych czekają atrakcyjne nagrody finansowe w kwocie 10 000 zł., każda.

Laureat w kategorii za całokształt Grand S3KTOR, otrzyma nagrodę w kwocie 20 000 zł. 
Warszawianie w otwartym głosowaniu zdecydują, która inicjatywa otrzyma Nagrodę Mieszkańców, fundatorem tej nagrody są Tramwaje Warszawskie.

Aby  zgłosić inicjatywę wystarczy wypełnić i podpisać kartę zgłoszenia inicjatywy i dostarczyć ją za pośrednictwem poczty lub osobiście do sekretariatu Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy ul. Senatorska 27, pok.135, 00-099 Warszawa lub e-mailowo na adres: ngo@um.warszawa.pl

Więcej informacji na stronie: http://ngo.um.warszawa.pl/s3ktor-2018