Aktualności

IV Sesja Rady Dzielnicy - 18 stycznia
11 stycznia 2019

IV Sesja Rady Dzielnicy - 18 stycznia

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 5, § 22 ust. 1 i 2, 3 oraz § 23 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 16 do Uchwały NR LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. 2016, poz. 420 i poz. 11794, z 2017 r. poz. 12429) zwołuje się IV Sesję Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 18 stycznia 2019 roku, na godz. 17.30 w siedzibie Rady Dzielnicy, al. Krakowska 257, sala konferencyjna nr 205, II piętro.

Więcej informacji o Sesjach -
https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/dzielnice/Wlochy/Rada_2018_2023/sesje/default.htm

Transmisje on-line - http://ud-wlochy.waw.pl/page/580,transmisje-online.html

 

Pliki do pobrania: