Aktualności

III Sesja Rady Dzielnicy - 11 grudnia
4 grudnia 2018

III Sesja Rady Dzielnicy - 11 grudnia 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 5, § 22 ust. 1 i 2, 3 oraz § 23 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 16 do Uchwały NR LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. 2016, poz. 420 j.t. ze zm.) zwołuje się III Sesję Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 11 grudnia 2018 roku, na godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy, al. Krakowska 257, sala konferencyjna nr 205, II piętro.

 

 

Więcej informacji o Sesjach - https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/dzielnice/Wlochy/Rada_2018_2023/sesje/default.htm

Transmisje on-line - http://www.kurierwarszawski.tv/wlochy/indexWLOl.htm

Pliki do pobrania: