Aktualności

Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego - 25 lutego
17 lutego 2020

Serdecznie zapraszamy na kolejne posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, które odbędzie się 25 lutego, o godz. 17:30 w Urzędzie Dzielnicy Włochy, sala 433, IVpiętro.

Porządek spotkania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Kształtowanie ładu przestrzennego w dzielnicy.
3. Nowe placówki oświatowe (żłobki, przedszkola, szkoły-Raków).
4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.
5. Ustalenie terminu następnego spotkania.

Zaproszeni goście: przedstawiciele Zarządu Dzielnicy oraz wydziałów merytorycznych (architektury, oświaty, zdrowia).