Aktualności

Bezpłatne szkolenie dotyczące chronionych zwierząt w budynkach i na terenach zielonych - 6 listopada
2 listopada 2018

Zapraszamy Zarządców budynków, Wspólnot i Spółdzielni mieszkaniowych oraz zainteresowanych mieszkańców na organizowane przez Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków bezpłatne szkolenie dotyczące chronionych zwierząt w budynkach i na terenach zielonych.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 6.11.2018 r. od 12.00
w Urzędzie Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, s. 205.

Program:
12.00-14.00  "Ochrona ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych"
14.10-15.40 "Ochrona dzikich zwierząt miejskich terenów zielonych"

Opis prelekcji:

I. "Ochrona ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych"

WPROWADZENIE:
W większości budynków znajdują się chronione siedliska chronionych gatunków ptaków i nietoperzy. Zagrażają im prace remontowe i rozbiórkowe. Wiele zwierząt należących do chronionych gatunków ginie podczas prowadzonych prac, co oznacza, że łamane jest prawo. W Warszawie podejmowane są różne działania na rzecz ochrony ptaków i nietoperzy w budynkach. Jednym z nich są dofinansowane przez urząd miasta szkolenia dla urzędników, straży miejskiej, mieszkańców.

ZAGADNIENIA:
Osoby biorące udział w szkoleniu zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

1. Gatunki ptaków i nietoperzy i ich siedliska w obiektach budowlanych.

2. Biologia i ekologia ptaków i nietoperzy występujących w obiektach budowlanych.

3. Ochrona ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych - gatunki chronione,  uwarunkowania prawne.

4. Metodyka obserwacji ptaków i nietoperzy w obiektach budowlanych.

5. Ekspertyzy ornito - i chiropterologiczne - jako warunek dofinansowania termomodernizacji budynków i ułatwienie prac remontowo budowlanych.
6. Kompensacje przyrodnicze - uwarunkowania prawne; jak zaplanować prawidłowe kompensacje dla różnych gatunków ptaków i nietoperzy; siedliska zastępcze.
7. Zabezpieczanie budynków przed brudzeniem przez ptaki - skuteczne rozwiązania bezpieczne dla zwierząt.
8. Nadzór przyrodniczy nad pracami remontowo-budowlanymi.
9. Etyka pracy, wykrywanie nieprawidłowości i interwencje mające na celu ochronę ptaków i nietoperzy.
 

II. "Ochrona dzikich zwierząt miejskich terenów zielonych"

Zieleń miejska oraz prywatne tereny zielone to siedliska wielu chronionych zwierząt. Opowiemy jak je chronić, jak nie złamać prawa i nie skrzywdzić chronionych zwierząt np. podczas prac ogrodniczych. Chcemy dotrzeć m.in. do spółdzielni mieszkaniowych, mieszkańców, urzędników i wykonawców, odpowiedzialnych za terminy i zakres prac takich jak m.in.:
- wycinki i przycinanie drzew i krzewów,
- koszenie trawników,
- wygrabianie liści
- stosowanie pestycydów.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu  to m.in.:
- uwarunkowania prawne ochrony zwierząt na terenach zielonych
- praktyczne rozwiązania dotyczące ochrony zwierząt na terenach zielonych
- wycinki/przycinanie drzew i krzewów z gniazdami (nie w sez. lęgowym)
- wycinki a nietoperze zimujące w dziuplach
- terminy koszenia a podloty
- "porywanie" podlotów (przez ludzi, myślących, że potrzebują pomocy)
- obrona podlotów przez krukowate
- trucie mrówek = trucie dzięciołów zielonych, które się nimi żywią
- usuwanie/palenie zalegających stert liści i gałęzi = usuwanie/palenie jeży
- różnorodność rodzimych roślin (owoce, nasiona) = pokarm dla bezkręgowców i ptaków
- przejścia dla jeży i innych drobnych zwierząt pod ogrodzeniami
- negatywne skutki stosowania pestycydów
- prawidłowe budki lęgowe dla ptaków jako "ogrodniczej broni biologicznej"
- lepy na szrotówka na kasztanowcach niebezpieczne dla różnych bezkręgowców a nawet małych ptaków (znajdowano przyklejone sikory)
- ptaki i nietoperze i ich siedliska w małej infrastrukturze (latarnie, domki na działkach itp.)
- zbiorniki i zbiorniczki wodne, z których da się napić/wyjść lub które są pułapkami (małe kręgowce, w tym ptaki, też płazy)
- dzikie zakątki ostoją różnorodności biologicznej (nie grabienie liści, martwe drewno, "chwasty", gęste krzewy)
- łąki kwietne a trawniki.

PROWADZĄCA:
mgr Dorota Zielińska - od 10 lat prowadzi działania na rzecz ochrony ptaków w budynkach. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń dotyczących tej tematyki (dla urzędników, policji, straży miejskiej, przyrodników, w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie i wielu urzędach na Pomorzu Zachodnim). Zagadnienie ochrony ptaków w budynkach przedstawiała także na konferencjach, m.in. w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wspólnie z Dawidem Zyskowskim napisała książkę "Przewodnik do inwentaryzacji oraz ochrony ptaków i nietoperzy związanych z budynkami". Autorka wielu ekspertyz ornitologicznych dla termomodernizowanych budynków. Zajmuje się szeroko pojętą tematyką ochrony przyrody w mieście.