Aktualności

Apel do mieszkańców w sprawie osób bezdomnych
3 października 2018

Apel do mieszkańców w sprawie osób bezdomnych

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Włochy zwraca się z apelem do mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, starsze, samotne, niezaradne życiowo, którym w szczególny sposób zagrażają skutki odczuwalnego w ostatnich dniach obniżenia się temperatury.

Ważne są wszystkie sygnały od mieszkańców dotyczące przebywania osób bezdomnych w tzw. miejscach niemieszkalnych np. na działkach, w piwnicach, śmietnikach, opuszczonych budynkach.

O szczególną wrażliwość prosimy również właścicieli prywatnych ogrodzonych posesji do których służby miejskie mają utrudniony dostęp. Posiadając taką wiedzę odpowiednie służby będą mogły skutecznie interweniować, nierzadko ratując życie.

W przypadku zaobserwowania zagrożenia prosimy o kontakt z bezpłatnym, całodobowym numerem alarmowym 986 lub 112.