Aktualności

Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie handlu kwiatami i zniczami na ulicach gminnych
27 września 2018

Informacja dotycząca zasad rozpatrywania wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego pod handel kwiatami i zniczami na ulicach gminnych przy cmentarzach położonych na terenie Dzielnicy Włochy w okresie Święta Zmarłych.

Przyznawanie miejsc handlowych w ulicach gminnych:
- ul. Na Krańcu
- ul. Dojazdowa
- ul. Lipowczana

Następować będzie na podstawie map z wyznaczonymi, odpowiednio ponumerowanymi i zwymiarowanymi miejscami handlowymi.

Wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia.