Aktualności

Sprawa wzmożonego ruchu ciężarowego w dzielnicy Włochy, w obszarze Nowych Włoch
6 lutego 2018

Sprawa wzmożonego ruchu ciężarowego w dzielnicy Włochy, w obszarze Nowych Włoch

Od wielu lat Zarząd i Rada Dzielnicy Włochy podejmuje starania o ograniczenie ruchu ciężarówek w Dzielnicy Włochy, szczególnie w części Nowych Włoch.

Już w 2005 r. zaistniał projekt organizacji ruchu, przygotowany przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy, ograniczający prędkość do 30 km/h oraz tonaż poruszających się samochodów do 10 t., w rejonie ulic Porzebna, Wałowicka, Globusowa, Ciszewska, Nastrojowa, Redaktorska, Plastyczna, Sympatyczna. 

Przez wszystkie lata aż do 2018 r. kierowaliśmy wiele pism do Biur i jednostek m.st. Warszawy, m.in. Zarządu Dróg Miejskich, Biura Ochrony Środowiska, Biura Bezpieczeństwa, Biura Polityki Mobilności i Transportu, Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów, a także do Wojewody Mazowieckiego, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa czy PKP PLK. 

W 2017 r. Zarząd i Rada Dzielnicy Włochy negatywnie zaopiniowały możliwość obsługi komunikacyjnej inwestycji „Stacja Muzeum” w Dzielnicy Wola, przez drogi położone w Dzielnicy Włochy. Jak na ten moment PKP wycofało się z projektu drogi zlokalizowanej głównie ul. Potrzebną. 

W tym samym roku negatywnie zaopiniowano także budowę przeładowni kruszyw na Odolanach oraz propozycje dróg dojazdowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Włochy. 

W 2018 roku skierowaliśmy pismo do Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawy podkreślające, iż w związku ze wzrostem intensywności przejazdu samochodów wielotonażowych z obiektów przemysłowych z obszaru Odolan Dzielnicy Wola na terenie Dzielnicy Włochy, pomimo istniejących zakazów, samochody poruszają się nie tylko ul. Potrzebną, ale też ulicami: Plastyczną, Ciszewską, Nastrojową, Sympatyczną, Cegielnianą, Wałowicką i Nike. 

Ze względu na zabudową głównie jednorodzinną i niską wielorodzinną oraz ze względu na zachowanie charakteru Miasta Ogrody Włochy, zwróciliśmy się o - omawiane wcześniej na rozmowach - możliwości dokonania zmian w organizacji ruchu poprzez:
-  wprowadzenie ograniczenia tonażowego do 10 ton, 
- wprowadzenie ograniczenia wysokościowego, 
- wprowadzenie ograniczenia przepustowości samochodów ciężarowych poprzez poprowadzenie ruchu do drogi głównej, np. w kierunku Połczyńskiej, 
- wprowadzenie wszędzie ograniczenia prędkości do 30 km/h, 
- wprowadzenie elementów kontrolnych dopuszczalnego tonażu samochodów ciężarowych np. wag,
- wprowadzenie zakazu poruszania się samochodów ciężarowych w godzinach 22.00-8.00,
- rozważenie budowy elementów dźwięko i pyłochronnych wzdłuż ulic będących z zarządzie ZDM.

Wiemy również, że deweloperzy budujący osiedla na Odolanach, planują wykonanie tzw. „drogi technicznej” dojazdowej dla samochodów ciężarowych. Będziemy też z nimi rozmawiać i pracować nad tym, by wypracować projekt uwzględniający potrzeby ciszy i spokoju mieszkańców naszej dzielnicy.