Aktualności

Złóż wniosek do planu miejscowego rejonu PKP Warszawa Włochy do 18 stycznia!
12 stycznia 2018

Złóż wniosek do planu miejscowego rejonu PKP Warszawa Włochy!

Już tylko do czwartku 18 stycznia możemy składać wnioski do planu miejscowego rejonu PKP Włochy. To od postulatów mieszkańców będzie zależeć przyszły wygląd placu wokół włochowskiej stacji.

Dlaczego tworzenie planu miejscowego jest takie ważne? 
Bo to właśnie ten dokument określi, co będzie można, a czego nie będzie można zbudować przy stacji Warszawa Włochy. Określi możliwą wysokość zabudowy, powierzchnię terenów zielonych czy funkcje tego terenu. Wnioski do planu może złożyć każdy mieszkaniec.

Jak złożyć wniosek do planu miejscowego rejonu PKP Włochy?
Wnioski do planu można złożyć do 18 stycznia 2018, na piśmie – osobiście lub pocztą, do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.

Z jakiego formularza można skorzystać?
Wniosek do wydrukowania i wypełnienia odręcznego: 
https://warszawa19115.pl/documents/20184//51987//2017-04_am-03-03_wniosek_do_mpzp_do_wypelnienia_odrecznie.pdf
Wniosek do wypełnienia na komputerze (edytowalny plik .pdf): 
https://warszawa19115.pl/documents/20184//51987//2017-06_am-03-03_wniosek_do_mpzp_do_wypelnienia_komputerowo.pdf

Co warto umieścić we wniosku?
We wniosku do planu miejscowego można umieścić swoje preferencji dotyczące np. funkcji, które powinien pełnić ten teren (np. centrum lokalne, lokalny handel i usługi, kultura etc.), wysokości i intensywności przyszłej zabudowy, udziału zieleni, przebiegu ul. Tynkarskiej czy liczby miejsc do parkowania.
Więcej o planie miejscowym rejonu PKP Warszawa Włochy: 
http://architektura.um.warszawa.pl/content/jaki-plan-dla-rejonu-pkp-warszawa

Zachęcamy do składania wniosków!