Aktualności

XXXIII Sesja Rady Dzielnicy - kontynuacja 15 grudnia
4 grudnia 2017

Na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 16 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. 2016, 11794 j.t.) zwołuje się XXXIII Sesję Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na termin 6 grudnia 2017 r., godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy, al. Krakowska 257 sala konferencyjna nr 205, II. piętro.
 

Wniosek wraz z porządkiem obrad w załączniku.

Pliki do pobrania: