Aktualności

Jaki plan dla rejonu PKP Włochy?
4 grudnia 2017

Jaki plan dla rejonu PKP Włochy?

Urząd m.st. Warszawy przystąpił do sporządzenia planu miejscowego PKP Włochy. W ramach tego planu mieszkańcy mogą m.in. zdecydować o przyszłym wyglądzie placu przy stacji PKP Warszawa Włochy! 

Plan miejscowy określi co będzie można, a czego nie będzie można tutaj zbudować. Określi możliwą wysokość zabudowy, powierzchnię zieleni czy funkcje tego terenu. Podziel się wiedzą o tym, co należy tu chronić, a co warto zmienić!

Pogłębione konsultacje społeczne są odpowiedzią na wniosek mieszkańców, który złożyło Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy do Prezydent m.st. Warszawy -
http://konsultacje.um.warszawa.pl/content/wnioski-o-konsultacje-spoleczne

JAK MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ W TWORZENIU PLANU MIEJSCOWEGO PKP WŁOCHY?

1. Przyjdź na warsztaty z PROJEKTANTEM PLANU:
- 13 grudnia (środa), godz. 18.00-20.30, Artystyczny Dom Animacji, ul. Chrościckiego 14
- 16 grudnia (sobota), godz. 11.00-13.30, CLIX Liceum Ogólnokształcące Warszawa - Włochy, ul. Solipska 17/19
2. Wypowiedz się przez geoankietę dostępną na stronie: http://pkpwlochy.geoankieta.pl/questionnaire/wypelnij-ankiete/ 
3. Złóż wniosek do planu do dnia 18 stycznia 2018, na piśmie - osobiście lub pocztą, do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa.