Aktualności

XXXI Sesja Rady Dzielnicy Włochy - kontynuacja 1 lutego 2018 r.
29 listopada 2017

Na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 16 do Uchwały NR LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 32, poz. 453 i poz. 454) zwołuję XXXI Sesję Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 17 października 2017 roku, na godz. 17.30 w siedzibie Rady Dzielnicy, al. Krakowska 257, sala konferencyjna nr 205, II piętro.


Kontynuacja obrad  XXXI Sesji Rady Dzielnicy Włochy nastąpi w dniu 1 lutego 2018 r. o godzinie 19.00.

Pliki do pobrania: