Aktualności

Wybierz miesiąc:

W związku z przygotowaniami do realizacji „Koncepcji otwartego terenu rekreacyjno sportowego Fortu V Włochy”zapraszamy mieszkańców na spotkanie w sprawie przyszłości Fortu V Włochy. Wtorek 27 lutego, godz. 17.00, Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, sala 205 (II piętro).

więcej

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na BEZPŁATNE zajęcia sportowe w naszej dzielnicy.

więcej
Alert smogowy - 22 lutego
22 lutego 2018

W związku z przekroczeniem w 2018 r. poziomu III – Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości
powietrza dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM10 w powietrzu na obszarze woj. mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia.

więcej

Od wielu lat Zarząd i Rada Dzielnicy Włochy podejmuje starania o ograniczenie ruchu ciężarówek w Dzielnicy Włochy, szczególnie w części Nowych Włoch.

więcej

W związku z postulatami mieszkańców dotyczącymi zwiększenia ilości terminów spotkań w ramach przyjęć interesantów w sprawach lokalowych informujemy, że w miesiącu marcu Zastępca Burmistrza Christian Młynarek​ ustalił dwa dodatkowe terminy spotkań dla osób, które nie mogły skorzystać z terminów do tej pory ustalonych.

więcej

Nawiązując do dyskusji oraz powtarzających się protestów mieszkańców odnośnie wycinania drzew wzdłuż modernizowanej linii kolejowej, Urząd Dzielnicy Włochy zwrócił się do PKP PLK, do wiadomości Wojewody Mazowieckiego, o wnikliwe przeanalizowanie celowości usunięcia drzew z terenu Dzielnicy Włochy, biorą pod uwagę tak radykalną ingerencję w środowisko przyrodnicze.

 

więcej

W imieniu organizatorów zapraszamy na uroczyste obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Środa 28 lutego, godz. 17.00, pod Pamiątkową Tablicą przy ul. Świerszcza 2. 

więcej

Od kilku miesięcy przygotowujemy dla Państwa Miejsce Aktywności Lokalnej na ul. Rejonowej 6/8 w Nowych Włochach. Po skończeniu konsultacji w styczniu zeszłego roku, przez kilka miesięcy trwało pozyskanie środków na remont lokalu i budynku przez ZGN.

więcej

Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Warszawie informuje, że na terenie  Warszawy oraz powiatów ościennych tj. legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego  stwierdzane są kolejne przypadki zachorowań i upadków dzików na afrykański pomór świń (African Swine Fever).

więcej

Szkoły Podstawowe i ponad podstawowe zapraszają na dni otwarte na dni otwarte dla rodziców i kandydatów.

więcej