Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Wybierz miesiąc:
Burmistrz Dzielnicy Włochy zwraca się do wszystkich prowadzących firmy sektora MŚP - Przedsiębiorców dotkniętych ograniczeniami wynikającymi z obecnej sytuacji epidemicznej, z informacją o możliwości skorzystania z okresowego obniżenia, odroczenia płatności lub rozłożenia na raty, czynszów lokali usługowych.
Tym działaniem chcemy pomóc przetrwać ten trudny czas w Państwa działalności zawodowej i gospodarczej. Procedura dotyczy ogółu lokali wynajmowanych od Miasta Stołecznego Warszawa.
więcej

Realizując postanowienie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzam nowe zasady organizacji pracy urzędu miasta stołecznego oraz jednostek podległych, w szczególności w zakresie organizacji miejsc kontaktu z interesantami.

więcej

W obliczu stanu epidemii, Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, zdecydował o wstrzymaniu wysyłki decyzji o wysokości podatku od nieruchomości na 2020 r. To bardzo ważna wiadomość dla mieszkańców Warszawy!

więcej
W związku z sytuacją epidemiczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wszystkie decyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na rok 2020, będą wydawane sukcesywnie i wysyłane do Podatników za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 

Zobowiązanie podatkowe powstanie z chwilą doręczenia decyzji. Podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku w terminie 14 dnia od daty otrzymania decyzji. Za okres oczekiwania na decyzję, żadne odsetki nie będą naliczane.

więcej

W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie do 10 kwietnia 2020 r.
Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej jedynie w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP2, zgodnie z instrukcją:

więcej

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego i z troski o zdrowie oraz bezpieczeństwo mieszkańców Włoch podjęliśmy decyzję o zamknięciu do odwołania placów zabaw zarządzanych przez Dzielnicę.

więcej

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

więcej

Zgodnie z decyzją MEN - od 12 do 10 kwietnia - zawieszamy zajęcia w stołecznych szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.

więcej

W każdy poniedziałek Wydział Obsługi Mieszkańców będzie dostępny dla interesantów do godziny 16.00. Zmienione godziny pracy wynikają ze stanu zagrożenia epidemicznego i obowiązują do odwołania. 

więcej
KOMUNIKAT!
13 marca 2020

Podkreślamy raz jeszcze, aby możliwie skutecznie zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby potrzebujemy Państwa pomocy. Korzystajmy z możliwości załatwiania spraw w sposób zdalny. Jeśli nie jesteśmy w stanie znaleźć potrzebnej informacji w internecie to korzystajmy z obsługi telefonicznej.

więcej