Dyżury

Kadencja:
Radny Termin i miejsce Godziny
Teresa Baranowska
 • I wtorek miesiąca - Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,
  Al. Krakowska 257, pok. 225, II piętro
  godz. 17:00 - 18:00
 • każdy piątek miesiąca, Klub Stokrotka, Al. Krakowska 274,
  godz. 16:00 - 17:00

  tel. 503 724 670

  • Komisje:
   Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
   Budżetu i Infrastruktury
   Mieszkaniowa
   Oświaty, Kultury i Sportu
   Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Halina Berłowska
 • I poniedziałek miesiąca - Dom Kultury WŁOCHY, ul. B. Chrobrego 27

  • Komisje:
   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
   Budżetu i Infrastruktury
   Oświaty, Kultury i Sportu
18:00-19:00
Małgorzata Brzózka
 • w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, mailowym lub za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Włochy, tel. 44 34 212

  tel. 607 166 185
  e-mail: radna@malgorzatabrzozka.pl

  • Komisje:
   Budżetu i Infrastruktury
   Oświaty, Kultury i Sportu
   Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Anna Lidia Brzywca
 • I wtorek miesiąca w indywidualnie ustalonym miejscu i godzinie
  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu poprzez Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, tel. 22 443 42 12

  • Komisje:
   Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
   Budżetu i Infrastruktury
   Rewizyjna
Sylwia Ciekańska
 • po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, e-mailowym

  tel. 691 651 251
  e-mail: sylwia.cie@gmail.com

  • Komisje:
   Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
   Budżetu i Infrastruktury
   Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Krzysztof Czuma
 • II środa miesiąca - Dom Kultury Włochy, ul. B. Chrobrego 27

  tel.(22) 862 84 18
  e-mail: czuma@wlochy.waw.pl

  • Komisje:
   Przewodniczący Komisji Budżetu i Infrastruktury
   Oświaty, Kultury i Sportu
   Rewizyjna
18.00 - 19.00
Małgorzata Górska
 • Dyżur po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

  tel. 603 894 999

  • Komisje:
   Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
   Budżetu i Infrastruktury
   Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Klaudia Jastrzębska
 • po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy Włochy, tel. 22 44 34 212

  • Komisje:
   Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
   Budżetu i Infrastruktury
   Oświaty, Kultury i Sportu
   Rewizyjna
Juliusz Kostrzewski
 • II i IV wtorek miesiąca - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny,
  ul. Centralna 24

  tel. 697 596 544

  • Komisje:
   Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
   Wiceprzewodniczący Komisji Mieszkaniowej
18.00 - 19.00
Andrzej Krupiński
 • III piątek miesiąca - Szkoła Podstawowa nr 87 w Zespole Szkół nr 126,
  ul. Malownicza 31

  • Komisje:
   Budżetu i Infrastruktury
   Oświaty, Kultury i Sportu
   Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
17:00-18:00
Elżbieta Kułakowska
 • Dyżur po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Wydziałem Obsługi Rady

  tel. (22) 443 42 12

  • Komisje:
   Oświaty, Kultury i Sportu
   Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Krzysztof Pączkowski
 • I czwartek miesiąca – OPS, ul. Czereśniowa 35, godz. 18.30-19.30
 • III czwartek miesiąca – Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, pok. 225, II piętro, godz. 18.30-19.30

  lub w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, mailowym lub za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy, tel. (22) 443 42 12

  tel. 501 273 463
  e-mail: radny.paczkowski@gmail.com

  • (Facebook) Radny Krzysztof Pączkowski
  https://web.facebook.com/radnykrzysztofpaczkowski/

  • (Facebook) Projekt Włochy – Nowoczesna Dzielnica
  https://web.facebook.com/nowoczesnewlochy/


  • Komisje:
   Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
   Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
   Rewizyjna
   Mieszkaniowa
Damian Pietrzyk
 • w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, mailowym lub przez Wydział Obsługi Rady,
  tel. (22) 443 42 12

  tel. 502 061 561
  e-mail: radny@damianpietrzyk.pl

  • Komisje:
   Budżetu i Infrastruktury
   Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
   Oświaty, Kultury i Sportu
   Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
   Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Sebastian Piliński
 • I poniedziałek miesiąca - Budynek Spółdzielni SBM DOM,
  ul. Fasolowa 37, godz. 17:00 - 18:15
 • I poniedziałek miesiąca - Artystyczny Dom Animacji "ADA",
  ul. Chrościckiego 14, godz. 18:30 - 19:30

  lub w indywidualnie ustalonym terminie i miejscu, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, mailowym lub za pośrednictwem Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Włochy, tel. 44 34 212

  tel. 502 660 615
  e-mail: pilinskisebastian@gmail.com


  • Komisje:
   Wiceprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
   Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
   Oświaty, Kultury i Sportu
   Rewizyjna
   Komisja Budżetu i Infrastruktury
Tomasz Pisarek
 • I i III poniedziałek miesiąca - Urząd Dzielnicy Włochy,
  Al. Krakowska 257, pok. 225, II piętro

  po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, tel. 609 666 933


  • Komisje:
   Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
   Komisji Budżetu i Infrastruktury
   Mieszkaniowa
   Oświaty, Kultury i Sportu
16.30 - 18.00
Dagmara Siemińska
 • każda III środa miesiąca, Okęcka Sala Widowiskowa,
  ul. 1-go Sierpnia 36a, III piętro

  • Komisje:
   Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Infrastruktury
   Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
   Oświaty, Kultury i Sportu
16:15 - 17:15
Cezary Sobociński
 • w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca - OPS, ul. Czereśniowa 35

  lub po uzgodnieniu telefonicznym
  tel. 606 333 338

  • Komisje:
   Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
   Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
   Mieszkaniowa
18:00 - 19:00
Radosław Sosnowski
 • Dyżur po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

  tel. 606 679 603
  e-mail: radoslaw.sosnowski@onet.eu

  • Komisje:
   Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
   Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
   Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
Elżbieta Szczepańska
 • III środa miesiąca - Dom Kultury WŁOCHY, ul. B. Chrobrego 27

  • Komisje:
   Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
   Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
17:00-18:00
Wiesława Ufnal
 • I poniedziałek miesiąca - Budynek wielofunkcyjny,
  ul. 1 Sierpnia 36a

  • Komisje:
   Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
   Oświaty, Kultury i Sportu
   Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny
16:00-18:00
Janusz Andrzej Wojdalski
 • II środa miesiąca, Artystyczny Dom Animacji "ADA", ul. Chrościckiego 14, godz. 17:00-19:00
 • III środa miesiąca, Dom Kultury WŁOCHY - ul. B. Chrobrego 27,
  godz. 17:00-18:00

  tel. 602 327 558

  • Komisje:
   Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej
   Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
   Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny