Recykling pojazdów

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r., Nr 25, poz. 202 ze zm.) Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji może przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów. Otrzymuje wtedy zaświadczenie o przyjęciu pojazdu, które umożliwi jego wyrejestrowanie. Przekazując pojazd nie ponosimy żadnych kosztów.

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy: ul. Niecała 2, tel. 22 826 39 09 lub 22 827 12 93.

Wykaz firm na terenie miasta Warszawy zajmujących się demontażem i recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji.