Posprzątaj po swoim psie

Pozostawione psie nieczystości w alejkach parkowych, na zieleńcach czy chodnikach stanowią zagrożenie sanitarne a także psują estetykę miasta. Zgodnie z oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy Właściciele psów i innych zwierząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych zwierząt. Są oni zobowiązani do bezzwłocznego usuwania ich odchodów z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Nie trzeba szukać już specjalnie oznakowanych koszy. Nieczystości możemy wrzucać do wszystkich napotkanych koszy przyulicznych. Aby zadbać o porządek wystarczy zwykła torebka foliowa.