ADA - tu bywać wypada - zmodernizowane przedwojenne kino

ADA - tu bywać wypada
Fot. ww
Fot. A.E.D. Igor Bauer
Fot. A.E.D. Igor Bauer
Fot. Mikołaj Foks

Artystyczny Dom Animacji „ADA”

Po długich latach popadania w ruinę, przedwojenne kino ADA otwiera swe podwoje dla mieszkańców dzielnicy Włochy i całej Warszawy. Inwestycja modernizacji budynku przy ul. Chrościckiego 14 została już zakończona. Teraz w nowoczesnym budynku mieści się filia Domu Kultury "Włochy" - Artystyczny Dom Animacji z kinem studyjnym na 64 miejsca.

Od lat 30-tych XX wieku w budynku tym mieściło się kino ADA, które po wojnie przyjęło nazwę Olsztyn. Koncentrowało się w nim życie kulturalne ówczesnych mieszkańców Włoch, którzy właśnie tu obejrzeli swój pierwszy film czy spektakl teatralny. Projekcje filmowe odbywały się do lat 70-tych po czym nastąpiło zamknięcie obiektu.

Modernizację rozpoczęto w 2007 roku, wykonano wszystkie konieczne prace rozbiórkowe oraz roboty ziemne. Następnie wykonane zostały prace stanu surowego i zerowego, a także roboty związane z montażem instalacji wewnętrznych (instalacje elektryczne, wentylacja mechaniczna, c.o. i wod. – kan.).

W roku 2009 wykonano prace związane z zakończeniem robót budowlanych i zagospodarowaniem terenu (prace wykończeniowe wewnętrzne - obu części tj. tynki wewnętrzne, glazura, terakota, podłogi). Obiekt liczy ponad 700 m kw. powierzchni użytkowej. Oficjalnie został otwarty 20 lutego 2010 roku. Realizacja inwestycji A.E.D Igor Bauer. Koszt inwestycji ok. 5 mln.