Parki, stawy, skwery

Stawy Cietrzewia

Na lata 2010 – 2012 przeprowadzono prace modernizacji terenu Stawów Cietrzewia. Teren znajduje się pomiędzy ul. Zbocze, ul. Pana Tadeusza, ul. Cietrzewia oraz ul. Krańcową.

W 2008 r. wybudowano separator odczyszczający ścieki opadowe do Glinianki Krańcowej.

W 2009 r. Urząd Dzielnicy pozyskała ponad 6 mln zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.st. Warszawy na modernizacje całego parku oraz stawów. Projekt wykonała firma ABIES – Architektura Krajobrazu.

Terenu zieleni wokół stawów zyskał nowe poszerzone i utwardzone alejki. Główne ciągi zyskały 3 m szerokości i biegną głównie wokół glinianek oraz do wejść od ul. Pana Tadeusza i Cietrzewia. Powstały placyki wypoczynkowe z drewnianą nawierzchnią, które współgrają z czterema pomostami dla wędkarzy. Przebudowano mostek dla pieszych. Powstał plac rekreacyjno-sportowy pełniący funkcję siłowni dla dorosłych na wolny powietrzu.

Z myślą o najmłodszych powstał plac zabaw z huśtawkami, samochodami, ciuchcią. Od strony ul. Pana Tadeusza i ul. Zbocze zlokalizowano pawilon sanitarny z toaletami ze specjalnym miejscem do przewijania dzieci. Dokonano rewitalizacji zbiorników wodnych, wyrównano i umocniono skarpy oraz linie brzegowe. Na gliniance Krańcowej zainstalowano specjalne napowietrzacze wody fontanny – aeratory.

Park zyskał nowe oświetlenie, a teren wokół Stawów Cietrzewia objęto monitoringiem wizyjnym. Nad stawami można również skorzystać bezprzewodowego dostępu do Internetu. W parku przede wszystkim dokonano nowych nasadzenia zieleni. Pojawiły bzy, tawuła, cis, roża, berberys oraz irga. Posadzono też lipy, jabłonie, klony, dęby i świerki. Zamontowano nowe latarnie i kosze na śmieci.

 

Park Kombatantów

Powierzchnia 5,06 ha.
Początki parku sięgają końca XVIII wieku, kiedy to ówczesny właściciel hrabia Tadeusz Mostowski (1766–1842) stworzył tu swoją podwarszawską rezydencję otoczoną drzewami. Projektem parku zajął się Michał Szubert. W roku 1842 na specjalne życzenie właściciela przybył z Anglii ogrodnik F. James, dzięki któremu park zyskał obecny wygląd, typowy dla parków angielskich. Od 1844 roku do wybuchu II wojny światowej pałacyk i otaczająca go zieleń były własnością Koelichenów, rodziny o holenderskich korzeniach zajmującej się przemysłowym barwieniem tkanin. W 1928 roku park przekształcono, zaś sam pałac przebudowano, zgodnie z koncepcją ówczesnego prezydenta stolicy Zygmunta Słomińskiego (1879–1943) miało tu powstać jedno z miast-ogrodów okalających stolicę.

Na jego terenie parku znajduje się ponad 40 ławek parkowych, które są oryginalnymi egzemplarzami ławek miejskich z okresu międzywojennego, które niegdyś zdobiły skwery i parki warszawskie. Przed wojną stolica pilnie strzegła wzoru swoich ławek, zastrzegając sobie wyłączność do jego wykorzystywania.
Na przestrzeni lat 2006-2012 park został zmodernizowany m.in.: ułożono nowe nawierzchnie alejek, zainstalowano nowe latarnie parkowe, nasadzono drzewa i krzewy, założono trawniki.

Wyremontowano historyczne ławki, a także wykonano 15 nowych zgodnie ze wzorem z przełomu XIX i XX w. 

W latach 2007–2008 odkupiono od rodziny Koelichenów teren dawnego sadu i ogrodu warzywnego, znajdującego się u zbiegu ulic Obrońców Pokoju i Łuki Wielkie. W ten sposób udało się stworzyć jednolitą połać parku, obejmującą cały kwartał ulic.
W 2009 roku wybudowano tu dwa nowe place zabaw. Jeden z nich ma specjalną sztuczną nawierzchnię, przystosowaną dla dzieci niepełnosprawnych; drugi dysponuje nawierzchnią piaskową. Na uwagę zasługuje reprezentacyjna brama wjazdowa do parku, znajdująca się przy skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Zdobniczej, Obrońców Pokoju i Cienistej.
Wykonana w okresie międzywojnia brama (zrekonstruowana w 2010 roku) jest odwzorowaniem XIX-wiecznego oryginału. Także w 2010 roku wykonano, utrzymaną w historycznej formie, bramę od strony pałacyku. Oba obiekty stanowią początkowy etap realizacji planu otoczenia parku stylowym ogrodzeniem nawiązującym do okresu jego świetności.

Na przestrzeni lat 2006-2012 koszty inwestycji od projektów po realizację wyniosły ok. 1 mln 300 tys. złotych.

 

Skwer przy Placu Wolności

W drugiej połowie czerwca 2012 zakończono prace na placu Wolności czyli skweru przy ul. Dymnej na terenie Nowych Włoch.
Wśród nowo zasadzonych krzewów: forsycji, tawuł i berberysów, można spacerować po świeżo wyłożonych alejkach. Nowych jest także 7 ławek i 11 koszy na śmieci. Z górki saneczkowej można teraz zjeżdżać również zjeżdżalnią, do której prowadzą drewniane schody. Wokół zjeżdżalni wykonano plac piaskowy, a sama górka została pokryta trawą z rolki. W miejscach gdzie brakowało trawy została wysiana nowa. Plac zabaw wzbogacił się o nowe zabawki.  Koszt inwestycji wyniósł 236 tysięcy złotych.