Zarząd

Michał Wąsowicz

Przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godz. 13.00-15.30 w pok. 405,
po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem w pok. 405,
tel. (+48) 22 443 42 00, fax (+48) 22 443 42 03.

Jerzy Kowaliszyn

Przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godz. 12.30-15.30 w pok. 409,
po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem w pok. 410,
tel. (+48) 22 443 43 00, fax (+48) 22 443 42 03.

Mariusz Wajszczak

Przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w pok. 411,
po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem w pok. 410,
tel. (+48) 22 443 43 00, fax (+48) 22 443 42 03.