Fort V Włochy

Fort V główny ogniowy zalicza się do jednego z ciekawszych tego typu obiektów w Warszawie. Jego budowę rozpoczęto w 1883 roku, a w późniejszych latach wielokrotnie przebudowywano. W wyniku decyzji kasacji twierdzy Warszawa z 1909 roku fort ten został zniszczony, o czym świadczą ruiny kaponier, w tym rzadko występujące w Warszawie kaponiery przeciwskarpowe. We wrześniu 1939 roku fort nie odegrał żadnej roli w obronie miasta. Władze carskie dały zakaz wznoszenia, w pobliżu fortów, murowanych budynków, a i na te drewniane trzeba było mieć specjalną zgodę. Ponadto część gruntów znajdujących się w strefie umocnień została wyłączona spod uprawy, przeznaczona na cele wojskowe, pola ćwiczeń oraz magazyny.

Osady sąsiadujące z fortami zaczęły więc podupadać. Tak było też z Solipsami, które ostatecznie przyłączono do pobliskich Włoch. Tym samym zakończył się proces trwający już od XVI wieku. W 1909 roku wojsko zrezygnowało z dalszego utrzymywania twierdzy. Dziś jedynym śladem po niej jest nazwa ulicy, która w prawie niezmienionej formie przetrwała aż do naszych czasów.