Zdrowie i pomoc społeczna

Wybierz miesiąc:
UCHWAŁA NR XXXIII/405/2019
10 czerwca 2019

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2019-2021

więcej

III Warszawska Olimpiada Seniorów.

więcej