Poniżej przedstawiamy Państwu "PLAN MIASTA WŁOCH" Powiatu Warszawskiego z lat 20-tych.

Plan został podzielony na
12 części. Podział ten zobaczą Państwo po najechaniu myszką na mapę.
Każdą z części możemy powiększyć poprzez kliknięcie.
Po powiększeniu w prosty sposób możemy "poruszać się" w kierunkach oznaczonych "strzałkami".

Mapka zawiera nazwy ulic z okresu
przedwojennego, ale jednocześnie można je porównać z nazwami dzisiejszymi. W tym celu należy najechać myszką na wybraną ulicę i zaczekać aż strzałka zamieni się w łapkę wraz z informacją o obecnej nazwie ulicy.
W przypadku kiedy po najechaniu na wybraną ulicę wskaźnik myszki
nie zmieni się, oznacza to, że przedwojenna nazwa nie uległa zmianie.