Prosimy o przesyłanie zdjęć rodzinnych oraz wspomnień
zostaną one umieszczone we "wspomnieniach"
Pragniemy podziękować wszystkim mieszkańcom dzielnicy Włochy, którzy przyczynili się do powstania tej strony. Dziękujemy za zdjęcia, pamiątki oraz fascynujace historie. Szczególne podziękowania dla: J. Boruckiego, K. Szczęsnego, państwa Kłosiów, p. Sniechurskiej - Pietrzak, p. Sokołowskiej, strażaków ... bez Państwa ta strona nie mogłaby powstać.